Keresés
Close this search box.

Pályázati felhívás – VINOP 1.2.1 mikro-, kis- és középvállalkozásoknak

„VINOP 1.2.1 – A Mikro-, Kis- És Középvállalkozások Modern Üzleti És Termelési Kihívásokhoz Való Alkalmazkodását Segítő Fejlesztések Támogatása” c. pályázati felhívás!

A támogatás igénybevételére jogosultak köre

Olyan mikro-, kis-, és középvállalkozások, amelyek:

 • Rendelkeznek legalább 1 lezárt, teljes) üzleti évvel.
 • Fejlesztéseiket Budapest területén kívül szeretnék megvalósítani.
 • Éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző utolsó lezárt, teljes üzleti évben 3 fő volt.
 • Magyarország területén székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, kettős könyvvitelt vezető egyéni vállalkozók és egyéni cégek, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei.

Jogi forma szerint: kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok és kettős könyvvitelt vezető egyéni vállalkozók, egyéni cégek

Gazdálkodási formakód szerint: Korlátolt felelősségű társaság; Részvénytársaság; Közkereseti társaság; Betéti társaság; Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe; Egyéni cég; Egyéni vállalkozó

A projekt területi korlátozása

 • Nem támogatható a Budapest területén megvalósuló fejlesztés.
 • A megvalósulási helyszínnek a támogatási kérelem benyújtási dátumát legalább 60 nappal megelőzően kell bejegyzésre kerülnie, továbbá alkalmasnak kell lennie a megvalósítására – tehát biztosított a megfelelő infrastruktúra.
LétszámElszámolható költség/főMaximális elszámolható összköltség
9 főig3-9 főig: 11 millió Ft99 millió Ft
49 főig3-9 főig: 11 millió Ft
10-49 főig: 5 millió Ft
299 millió Ft
249 főig3-9 főig: 11 millió Ft
10-49 főig: 5 millió Ft
50-249 ig: 3 millió Ft
899 millió Ft

Támogatás mértéke

Visszatérítendő támogatás, mely adott feltételek részben vagy teljes mértékben történő teljesítése esetén vissza nem térítendő támogatássá alakul.

Előlegként a támogatás összegének a 100%-a igényelhető.

Támogatható tevékenységek:

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenység:

Technológiafejlesztés, beleértve termelési és szolgáltatási, valamint infokommunikációs technológia fejlesztését és a technológiai kapacitások bővítését

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek – legalább 2 tevékenység megvalósítása szükséges:

 • Infrastrukturális és ingatlan beruházás (a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 70%-át érheti el)
 • Tanácsadási szolgáltatások igénybevétele
 • Képzési szolgáltatások igénybevétele
 • Üzleti felhőszolgáltatás igénybevétele
 • Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása
 • Projekt-előkészítése

A kérelem elutasításra kerül, amennyiben:

 • A vállalkozó megvalósítani kívánt projektje a megfogalmazott célokkal nincs összhangban vagy nem felel meg a meghatározott feltételeknek.
 • A saját tőke a támogatási kérelem benyújtását megelőző utolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján negatív vagy a törzstőke a jogszabályban előírt legkisebb mértéke alá csökkent.
 • Az elszámolható összköltsége meghaladja a támogatási kérelem benyújtását megelőző utolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevétel összegét.
 • A támogatási kérelem benyújtásának időpontjában a vállalkozással szemben végrehajtási eljárás van folyamatban.
 • A vállalkozás fejlesztési igénye a TEÁOR’08 12.00, 05.10-09.10, 19.10-20, 24.10, 30.11-12 és 33.11-20 kód szerinti tevékenységekkel kapcsolatos beruházásokra irányul.
 • A vállalkozás mezőgazdasági termelőnek minősül – az utolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származik.
 • A támogatási kérelmében bemutatott projekt megvalósítása kiemelkedően jelentős kockázatot hordoz
 • Az Európai Bizottság európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatás visszafizetésére kötelező, Magyarországnak címzett határozatának nem tett eleget.
 • A vállalkozás a VINOP-1.1.2-21 vagy VINOP-1.3.1-21 kódszámú felhívások keretében korábban támogatásban részesült projektjének záró kifizetési igénylését nem nyújtotta be.
 • A vállalkozás támogatása az európai uniós jog megsértését eredményezi.
 • Nem nyújtható támogatás épületenergetikai fejlesztéshez, amennyiben az ingatlan hasznosítása során lakás/lakhatás célú fejlesztés valósulna meg. Lakás/lakhatási célú fejlesztésnek minősül minden olyan fejlesztés és/vagy beruházás, amely a KSH építmény jegyzékében a „11 LAKÓÉPÜLETEK” között nevesített épületek fejlesztésére irányul.
 • Nem támogatható a jövedelemszerzésre irányuló napelemes rendszerek telepítése és a meglévő megújuló energiát hasznosító rendszer kapacitásbővítése.
 • Nem nyújtható támogatás napelemes rendszer telepítéséhez, amennyiben a napelem pala fedésű tetőszerkezeten kerülne elhelyezésre.
 • Olyan vállalkozás, mely a pályázat keretében korábban támogatásban részesült vagy egy korábban már benyújtott támogatási kérelmében szereplő, azzal teljes egészében megegyező elszámolható költségtételt tartalmazó támogatási kérelmet nyújt be – kivéve, ha a korábbi benyújtott támogatási kérelmét visszavonta vagy arra vonatkozó elutasító döntéssel rendelkezik.
 • A vállalkozás 2019. december 31-én az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló Kormányrendelet alapján nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősült.

Megosztás:

Iratkozzon fel Youtube csatornánkra!

Kapcsolódó bejegyzések

Júliusban új METÁR-tender várható

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) felkérte a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalt a következő METÁR-tender kihirdetésére. A Klíma- és Természetvédelmi Akcióterv céljainak elérését segíti

Tovább olvasom »

Napelem telepítés vélemények