Általános szerződési feltételek

Általános Szerződési Feltételek

  Bevezetés:

Jelen Általános Szerződési Feltételek meghatározza a Tiszta Energiák Kft. nagykereskedelmi szolgáltatásait mely feltételek mentén végzi. Az Általános szerződési feltételek a Tiszta Energiák Kft. nagykereskedelmi üzletága által forgalmazott termékek értékesítése tárgyában kötött minden írásbeli szerződésnek automatikusan tartalmi elemeivé válnak, amennyiben nem született más írásos megállapodás.
 

 1. Szerződéses partner:

2.1. Név: Tiszta Energiák Kft. (a későbbiekben: szolgáltató)
2.2. Székhely: 1037 Budapest, Kunigunda útja 60,
2.3. Cégjegyzékszám: 01-09-922987
2.4. Adószám: 14852020-2-41
2.5. Közösségi adószám: HU14852020241
2.6. Bank neve: ERSTE Bank
2.7. Bankszámla szám: 11600006-00000000-73772701
2.8. Ügyvezető igazgatók: Pusztai József, Nagy Gábor Imre, Dr. Mokry Tamás
 

 1. Tevékenységi kör:

fotovoltaikus rendszerek alkatrészeinek nagykereskedelme
 

 1. A vásárlói kör meghatározása

A Tiszta Energiák Kft. azt tekinti ügyfelének, (a továbbiakban: vevő) aki napelemes rendszerek kivitelezésével, szolgáltatásával, azok alkatrészeinek kereskedelmével foglalkozik, mint gazdasági társaság vagy egyéni vállalkozó és tevékenységi körében fel van tüntetve villanyszerelés, egyéb villamos berendezések kereskedelme. A Tiszta Energiák Kft. fenntartja a jogot, hogy a tevékenységi kör meglétéről meggyőződjön.
Figyelemmel tehát arra, hogy a jelen szerződést a Tiszta Energiák Kft. nem fogyasztóval köti, így a jogügyletre nem érvényes a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet.
 

 1. Az értékesítés folyamata:

5.1. Ajánlat kérése:
A vevő ajánlatot kérhet: elektronikus levélben, telefonon és személyesen. A Tiszta Energiák Kft. az ajánlatkérésre válaszul 48 órán belül elektronikus levélben ajánlatot küld a vevőnek.
 
5.2. Megrendelés
A vevő rendelését elektronikus levélben a Tiszta Energiák Kft. részére a nagyker@tisztaenergiak.hu címen adhatja le.
 
5.2.1. Megrendelés visszaigazolása:
A vevő által leadott rendelésre a Tiszta Energiák Kft. 2 munkanapon belül írásos rendelés-visszaigazolást küld elektronikus levélben. A visszaigazolás tartalmazza a rendelés sorszámát, a termék pontos megnevezését, darabszámát, árát euróban, a végösszeget euróban, a szállítási határidőt és a fizetés módját.
 
5.2.2 Áru átvétele:

A Tiszta Energiák Kft. a készleten lévő megrendelt termékek összekészítését legkorábban a visszaigazolástól számított 24 órát követően tudja vállalni, személyes átvétel esetén (pl: kedd 15:30-kor visszaigazolt vevői rendelés szerdán 15:30-kor vehető át).

Amennyiben a vevői rendelés visszaigazolása pénteki napon történt, vagy olyan munkanapon, amit munkaszüneti nap követ, csak a következő munkanapon vehető át a megrendelt termék (pl: péntek 14:00-kor visszaigazolt vevői rendelés hétfőn 14:00-kor vehető át).

5.2.3. Rendelés leadása raktárkészleten nem tartott termékek esetén:
A Tiszta Energiák Kft. az olyan termékek megrendelése esetén, amelyeket nem tart készleten, 30% foglaló megfizetését és annak igazolását követően teljesíti.

5.2.4. A megrendelt áru raktározása:
A vevő köteles a megrendelt áru vételárát a megrendelés után 7 naptári napon belül kifizetni A Tiszta Energiák Kft. a kifizetés után az árut további 14 napig díjmentesen raktározza. 14 napon túli raktározás esetén raktározási díjat számít fel, amelynek díja 1000 Ft/m2/nap. A raktározási díjról a Tiszta Energiák Kft. számlát állít ki 5 napos fizetési határidővel.

5.2.5. Rendelés lemondása.
A vevő a megrendelést az alábbiak szerint mondhatja le. A Tiszta Energiák Kft. megrendelés lemondását csak olyan esetben fogadja el, ha a megrendelt árut készleten tarja. Egyedileg megrendelt árut csak abban az esetben mondhatja vissza a vevő, ha a Tiszta Energiák Kft. beszállítói partnere tőle jogkövetkezmények nélkül elfogadja a megrendelés lemondását. Amennyiben a beszállító a Tiszta Energiák Kft.-vel szemben lemondási díjat érvényesít, úgy azt a Tiszta Energiák Kft. jogosult áthárítani a vevőre. Amennyiben a beszállító még lemondási díj fizetése mellett sem fogadja el a Tiszta Energiák Kft. megrendelésének a lemondását, úgy a vevő köteles az árut átvenni és a vételárat megfizetni.

5.3. Szállítási határidő:
A Tiszta Energiák Kft. által közölt szállítási határidő függ a beszállító által megadott szállítási határidőtől, ezért a Tiszta Energiák Kft nem vállal felelősséget a késedelmes szállításért. Késedelmes szállítás esetén a vevő nem léphet fel kártérítési igénnyel. Amennyiben a Tiszta Energiák Kft. a vállalt szállítási határidőhöz képest 4 hétnél többet késik a teljesítéssel, úgy a vevő nem köteles átvenni a megrendelt árut.

5.4 Áru visszavétel:

A vevő a vásárlástól számított 3 napon belül jogosult a raktárkészleten tartott árut sértetlenül, eredeti csomagolásban visszahozni, s a teljes vételárat visszaigényelni. Ezen a határidőn túlmenően a Tiszta Energiák Kft. nem köteles az árut visszavenni.

5.5. Teljesítés helye:
Az áru átvételének helye a Tiszta Energiák székhelye. Szállítási költség megtérítése ellenében a vevő és a Tiszta Energiák Kft. megállapodhat más teljesítési helyben.

5.6 Szállítás:

Amennyiben a vevő az elszállítást megelőző nap 12:00 órájáig jelzi, hogy a megrendelt árut a következő nap elszállítja, a Tiszta Energiák Kft. vállalja a csomag szállításra kész összeállítását. Amennyiben a szállítás a vevő jelzése ellenére mégsem történik meg, úgy a Tiszta Energiák Kft. azonnal jogosult 1000,-Ft/m2 tárolási díj felszámítására.

 

 1. Árak:

A Tiszta Energiák Kft árait az árlistáiban, katalógusaiban, valamint a vevői árajánlataiban euróban adja meg. Figyelemmel arra, hogy árainkat az EUR árfolyam is befolyásolja az árlistában és a katalógusban megadott árak tájékoztató jellegűek. A szerződéses ár minden esetben a vevői árajánlatban megadott ár.
A Vevő a pénzügyi teljesítést forintban vagy euróban teheti meg.
A vevői ajánlatban euróban megadott ár forintra történő átváltása azon a napon történik, amikor az ügyfél a rendelését leadta. Ha az munkaszüneti napra esik, akkor a konvertálás napja a rendelés leadását követő első banki nap. Az euró-forint konvertálás a Tiszta Energiák Kft. számlavezető bankjának deviza eladási árfolyamán történik.
 

 1. Fizetési módok és feltételek:

7.1. A vevő pénzügyi teljesítésének módja:
A Tiszta Energiák Kft. a megrendelés után és az áru átvétele előtt díjbekérőt állít ki a Vevő részére. A díjbekérőben meghatározott összeg kifizetése előfeltétele az áru átvételének. Egyedi megállapodás esetén lehetséges a halasztott fizetés, megfelelő biztosíték nyújtása mellett.

7.2. Vevői számlák késedelmes kiegyenlítése:
Késedelmes fizetés esetén a Tiszta Energiák Kft. késedelmi kamatot számol fel a vevő felé, amelynek mértéke a Ptk. 6: 155. § /1/. bek.-e alapján a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat – Euróban meghatározott pénztartozás esetén az adott pénznemre a kibocsátó jegybank által meghatározott alapkamat, ennek hiányában a pénzpiaci kamat – 8 százalékponttal növelt értéke. A késedelmi kamat a fizetés esedékességét követő naptól jár.

7.3 A számla végösszegét a vevő mindennemű levonás, beszámítás vagy ellenkövetelés érvényesítése nélkül köteles a Tiszta Energiák Kft. részére megfizetni. A vevő a Tiszta Energiák Kft. által kiszámlázott összeg visszatartására, beszámítására vagy a fizetések késleltetésére nem jogosult.
 

 1. Tulajdonjog fenntartása

A szerződésben szereplő termék a Tiszta Energiák Kft. tulajdonát képezi a vevővel szemben fennálló követelések teljesítéséig.
A vevő köteles tűrni a Tiszta Energiák Kft. fenntartott tulajdonjoga érvényesítése érdekében tett szükséges intézkedéseit.
 

 1. Jótállás, garancia

9.1. A Tiszta Energiák Kft. által forgalmazott termékekre 5 év garanciát (jótállás) vállal a 2013. évi V. törvény (Ptk.), a 19/2014. (IV.29) NGM. rendelet, a 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet kötelező rendelkezésein túlmenően. Amennyiben a termékhez  további gyártói garancia jegy tartozik, úgy a további garanciát a gyártói garancia jegy tartalmazza.
9.2. A szavatossági, jótállási igény érvényesítésének helye a Tiszta Energiák Kft. székhelye vagy a jótállási jegyen feltüntetett szakszerviz.. A garanciális (jótállási) javításra szoruló termék be-, illetve elszállítása a vevő kötelezettsége.
 

 1. Adatkezelés

A Tiszta Energiák Kft. a Vevő azonosításához szükséges adatokat a jogszabályi előírások betartása mellett, kizárólag a jelen Általános szerződési feltételek keretei közötti kereskedelmi kapcsolat céljából kezeli. A Vevő adatszolgáltatása a szerződéskötés érdekében a szerződési szabadság elve alapján önkéntes.
A vevő hozzájárul ahhoz, hogy a Tiszta Energiák Kft. szerződés létrehozása, a szerződés teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából a vevő azonosításához szükséges és elégséges adatokat kezelje.
 

 1. Teljesítés, rendelés megtagadása

A Tiszta Energiák Kft. megtagadja a vevő kiszolgálását, ha olyan információk birtokába jut, amely szerint a vevő megsérti a Magyarország és az Európai Uniónak a jelen jogügyletet érintő bármely rendelkezését, vám szabályait.
 

 1. ÁSZF módosítása

A Tiszta energiák Kft. fenntartja magának a jogot, hogy egyoldalúan módosítsa a hatályos ÁSZF rendelkezéseit azzal, hogy bármely ÁSZF rendelkezés megváltoztatása esetén a változásról a vevőt olyképpen tájékoztatja, hogy a változást a honlapján közzéteszi. Amennyiben a vevő az új Általános Szerződési Feltételeket és módosításait nem fogadja el, ez nem mentesíti őt a folyamatban lévő szolgáltatás ellenértékének a megfizetése alól, azonban a számla esedékességétől számított 8 napon belül igazolható módon, írásban közölnie kell a Tiszta Energiák Kft.-vel azt, hogy az Általános Szerződési Feltételeket, illetőleg azok valamely módosítását nem fogadja el. Amennyiben az Általános Szerződési Feltételeket és azok módosítását követően a vevő a számlát kiegyenlíti, az a vevő részéről az Általános Szerződési Feltételek és módosításaik kifejezett elfogadásának minősülnek.
 

A jelen Általános Szerződési Feltételek vonatkozó rendelkezéseire a Ptk. 6:77-6:81 §-ai az irányadóak.

 

Üzleti Etikai Díjat nyert a Tiszta Energiák Kft.

Dr. Mokry Tamásnak, a Tiszta Energiák Kft. ügyvezetőjének Bálint Andrea, a...

Változások az MFB Lakossági Energiahatékonysági Hitelprogramjában!

Kimerült a csaknem 12,5 milliárd Ft-os Közép-magyarországi régiónak szánt...

Korunk energetikai sikersztorija a napelem

Kevés olyan terméket ismerünk, ami olyan tempójú fejlődést tudott...

1146 napelemet telepítettünk két budapesti fürdőbe!

A beruházásnak köszönhetően a Palatinus strandfürdőben...

Napelemes pályázat mikro-, kis- és középvállalkozások számára

Egyszerűsített uniós napelemes pályázat 15 milliárd...

Kint vagyunk a SUNTECH amerikai oldalán. 

Nemrég itt járt nálunk a Suntech, és elhozták a jókívánságukat cégünk 10....

A kínai nagy gyárak jobbak, mint az európaiak!

A napelem gyártás minősége emelkedett – de nem minden üzemben A Berlini...

LONGI SOLAR új 5 GW-os gyárat adott át

A LONGI SOLAR megnyitotta új 5 GW napelem kapacitású gyárát A kínai napelem...

HUAWEI INVERTER SZAKMAI NAP március 4

HUAWEI INVERTER Szakmai nap A világ legnagyobb inverter gyártója bemutatja...

Fáradozásukat, munkájukat köszönöm! A cégüknek Boldog Békés Karácsonyt, a jövő...

Sikeresen szakmai nap a LONGi napelem gyártóval

Remekül sikerült a tegnapi LONGi szakmai napunk. Köszönjük azoknak akik...

Simon Lajos, Vác

Tisztelt Havasi Éva !  Így 1 év elteltével szeretném megköszönni Önnek és...

Szűcs András, Dáka

Üdvözlöm kedves Tünde! Minden rendben működik, várakozáson felül teljesít a...

Hirt Albert, Kisgyalán

Tegyenek be a weboldalon a lakossági referenciák közé. Nézegetve a térképet,...

Blazovits Zoltán, Körmend

Nagyon köszönöm az irányomban tanúsított becsületességet !!! / sajnos a mai...

Uhrin György, Csepel

Egy barátomat is érdekelné a rendszer, kit adhatok meg kontaktnak, akit lehet...

Pozsgai István, Százhalombatta

Tegnapi nap folyamán befejeződött a naperőmű rendszer kiépítése a házamnál. A...

Németh István, Diósd 

Családommal egy jól működő napkollektoros rendszert üzemeltetünk. Felmerült...

Tóth Lajos és Sárkány Athina, Pécs

Márciusban eldöntöttük, hogy napelemes rendszert telepíttetünk a családi...

Somogyi Ferenc, Sarkad

A telepítés 2018. május 23-án megtörtént. Ezúton szeretném megköszönni Önnek...

Jarács István, Érd

Az Önök árajánlata a legjobbak között volt, a saját szempontjaim szerint is....

Virágh Róbert, Dunakeszi

A Tiszta Energiák Kft.-vel ajánlás útján kerültem kapcsolatba. A helyszíni...

Csávás Judit, Vecsés

Megbeszélt időpontok betartása, pontos tájékoztatás és segítőkészség. A...

Az S.M.S. konferencia napunk sikeresen zárult

A S.M.S. konferencia nap a legnagyobb szabású ilyen napelemes esemény volt...

Suntech – Maxim – SAJ szakmai konferencia

Suntech - Maxim - SAJ szakmai konferencia 2018. június 08., péntek...

GARDENEXPO 2018

Sikeresen zárult a GARDENEXPO-n való részvételünk, ahol elsősorban az...

CONSTRUMA 2018

A hétvégén véget ért a CONSTRUMA 2018as rendezvénye ahol cégünk is...

OTTHON MELEGE 2018 – információ

"Az NFSI ezúton tájékoztatja Önöket, hogy az Otthon Melege Program...

A Construma standon kint járt nálunk az RTL Klub, és Dr- Mokry...

Magyarország energetikai jövőjéről. Kerekasztalbeszélgetés

Részletek a 2018 márciusi kerekasztal beszélgetésből, Dr. Mokry...

Napelem parkok megvalósulása előadás

Napelem parkok megvalósulása Dr Mokry Tamás előadása a IX....

Hazai villamosenergia-portfólió az atomenergiától a napelemig

FÓKUSZBAN: ENERGETIKA FORRADALMA Hazai villamosenergia-portfólió...

IX. Napenergia-hasznosítás az épületgépészetben

IX. Napenergia-hasznosítás az épületgépészetben címmel kerül...

ÚJDONSÁG! – Megérkeztek a SUNTECH napelemek

Közel 20 éves tapasztalat, 80 ország, nemzetközi elismertség. Nálunk is kapható!

2018-as változások a Napelemes hitelekben

Újdonságok és változások Napelemes hitelekben, amikről mindenképpen tudnia kell.

- a kedvezményezett neve: Tiszta Energiák Kft. 
- a projekt címe: A Tiszta Energiák Kft. humán-erőforrás-fejlesztése munkahelyi képzések által
- a szerződött támogatás összege: 20.721.311 Ft
- a támogatás mértéke (%-ban): 100%
- a projekt tartalmának bemutatása:  célunk, hogy dolgozóink számára új szakmai és gyakorlati kompetenciákat, ismereteket biztosítsunk a hatékonyabb működés, színvonalasabb szolgáltatás  és szociális kapcsolataink fejlesztése érdekében.
- a projekt tervezett befejezési dátuma:2019.07.15. - 2021.03.31.
- projekt azonosító száma: VEKOP-8.5.3-17-2018-00141